Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật trực tuyến của Takstar
Quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi rất quan trọng đối với Takstar và chúng tôi cam kết bảo vệ nó cũng như sẽ tiết lộ đầy đủ các hoạt động của chúng tôi trong việc thu thập, phổ biến và lưu trữ thông tin của bạn. Dữ liệu chúng tôi thu thập sẽ không được bán, trao đổi hoặc cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ công ty nào khác.

Chính sách này đặt ra các nguyên tắc quản lý việc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và cách xử lý dữ liệu đó.

1. Địa chỉ và Cookie

1.1 Trang web của chúng tôi và các tên miền phụ của nó có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt. Đây là dữ liệu thống kê về hành vi và kiểu duyệt web của người dùng của chúng tôi và không thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào.

1.2 Trang web của chúng tôi và các tên miền phụ của nó có thể thu thập thông tin điều hướng và sử dụng Internet chung về bạn thông qua việc sử dụng tệp cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie chứa thông tin được chuyển tới ổ cứng máy tính của bạn, có thể giúp chúng tôi cải thiện trang web của mình, tăng tốc tìm kiếm, ước tính quy mô đối tượng và cách sử dụng, đồng thời hiểu rõ hơn cách khách truy cập cảm nhận cấu trúc và nội dung trang web của chúng tôi.

1.3 Bạn có thể chọn từ chối cookie trong tùy chọn trình duyệt của mình. Tuy nhiên, khi làm như vậy, bạn có thể không truy cập được một số phần nhất định trên trang web của chúng tôi, bạn có thể cần phải nhập lại thông tin chi tiết của mình mỗi lần truy cập và việc gửi nội dung tự động có thể bị hạn chế. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin

2.1 Trang web Takstar thu thập thông tin người dùng nhưng không bán, trao đổi hoặc cung cấp thông tin dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác. Bằng việc cung cấp những thông tin đó, người dùng tự động đồng ý cho phép Takstar sử dụng thông tin theo những cách sau:

(a) Giới thiệu các sản phẩm của Takstar và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan từ Takstar;

(b) Để đảm bảo rằng nội dung trang web được trình bày một cách hiệu quả nhất cho bạn và máy tính của bạn;

(c) Cho phép bạn tự do tham gia vào các tính năng tương tác trên trang web của chúng tôi;

(d) Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

3. Tiết lộ thông tin của bạn

3.1 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các thành viên trong tập đoàn của chúng tôi, tức là các công ty con, công ty mẹ cuối cùng và các chi nhánh của nó.

3.2 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà phân phối, nhà bán lẻ và/hoặc đại lý dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi nhằm mục đích thực hiện nghĩa vụ bảo hành của chúng tôi.

3.3 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba độc lập:

(a) cho người mua/người bán tiềm năng của bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang bán/mua;

(b) trong phạm vi pháp luật yêu cầu chúng tôi phải làm như vậy; liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang diễn ra hoặc trong tương lai; để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và giảm rủi ro tín dụng)

(c) khi người dùng đã chọn cung cấp một số hoặc tất cả thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị và quảng cáo.

4. Quyền của bạn

4.1 Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được Takstar sử dụng cho các mục đích nêu ở đây, vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp về cách Takstar thu thập thông tin của bạn trước khi gửi biểu mẫu đăng ký người dùng. Điều này sẽ cho phép bạn từ chối tất cả hoặc một số việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tài liệu này.

4.2 Nếu bạn đã cung cấp thông tin cho Takstar và sau đó muốn hủy toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng thông tin trong tài liệu này hoặc muốn xóa thông tin chi tiết của bạn khỏi cơ sở dữ liệu Takstar, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua E-mail tới marketing@takstar.com , Takstar sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn.

5. Siêu liên kết

Trang web của chúng tôi và các tên miền phụ của nó có thể chứa các trang web bên ngoài trỏ đến hoặc đến từ các đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của họ. Hoạt động bảo mật của các tổ chức này không nằm dưới sự kiểm soát của Takstar. Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào trong số này thông qua một liên kết, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và Takstar không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra chính sách bảo mật của các trang web này trước khi bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào lên chúng.

6. Trách nhiệm pháp lý

Takstar sẽ không chịu trách nhiệm về những điều sau đây liên quan đến thông tin cá nhân do Takstar nắm giữ: mất thông tin cá nhân; hư hỏng các tập tin dữ liệu liên quan đến thông tin đó; vô tình rò rỉ thông tin cá nhân; truy cập bất hợp pháp vào thông tin cá nhân của tin tặc máy tính; và/hoặc thông tin cá nhân được lấy bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà Takstar không có quyền kiểm soát.

7. Sửa đổi

Takstar có quyền cập nhật toàn bộ hoặc một phần Chính sách quyền riêng tư này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi mà Takstar có thể thực hiện sẽ được đăng trên trang này.

      // Thêm Call to action Huudangpro
Liên hệ qua Facebook Liên hệ qua Zalo Liên hệ qua Hotline Chỉ đường
      // HẾT Thêm Call to action Huudangpro